Komponen Bahasa Melayu

Koleksi>Lembaran Aktiviti Prasekolah>Komponen Bahasa Melayu

Tema: Kenderaan Air

Aktiviti: Menulis kembali nama-nama kenderaan air berdasarkan gambar.

Lembaran BM1

Tema: Diri Saya

Aktiviti: Menulis ayat pendek

Lembaran BM2

Aktiviti: Melabel objek yang terdapat di persekitaran

Lembaran BM3

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: