Kognitif

Koleksi>Lembaran Aktiviti Prasekolah>Komponen Kognitif

 

Lembaran KG1 (Memadankan objek yang mempunyai bilangan yang sama)

Lembaran KG2 (Menggunting dan menampal bentuk pada ruang yang betul)

Lembaran KG3 (Membulatkan nombor besar)

Lembaran KG4 (Mengecam dan mewarnakan nombor)

Lembaran KG5 (Menyusun nombor mengikut urutan pada badan ulat bulu)

Lembaran KG6 (Color the small object)

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: